Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

saintsand
21:55
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viaoutofmyhead outofmyhead

March 04 2015

saintsand
21:42
saintsand
21:16
saintsand
21:13
saintsand
20:36
9046 768d 500
Reposted fromjossie jossie viadidlirnik didlirnik

February 21 2015

saintsand
21:42
uświadamiasz sobie czasem jedną, ważną rzecz.
każdy z nas ma rodziców, którzy kochają cię prawdziwie.
każdy z nas, nie mogąc spać nagle stwierdza że tak na prawdę jest pozostawiony samemu sobie.
przyjaciele, miłości - to wszystko jest pewnego rodzaju układem.
mając 26lat widzisz że w kraju w którym żyjesz nie ma perspektyw.
kończysz studia, myśląc że będą, szukasz pracy lub ją zmieniasz, bo aktualna nie była tym czym chcesz się zajmować. Będąc zmęczonym po całym tygodniu w pracy i zaocznej szkole, nie masz czasu na rozwój osobisty.
Zauważasz że nie masz szczęścia, że stoisz w miejscu. Wyprowadzka i odłożenie pieniędzy znowu przenosi się w odległe gdzieś, posiadanie dzieci też jest problemem, jeśli je planujesz to też nie na teraz, a na kiedyś, bo nie ma warunków.
Przyjaźnie i miłoście, wszelkie relacje międzyludzkie spłacają się do pewnego rodzaju układów i korzyści. Jeśli obie strony je mają - spoko wszystko gra, jeśli zaczyna być dysbalans - nagle coś jest nie tak.
Zapętlasz się powoli. Powoli. Powoli. Gubisz się i gubisz swój cel w życiu.
Bo co byś chciał robić? Nie wiesz, nagle ta cała beztroska którą jeszcze się miało w liceum - znika. Zaczynasz tęsknić za dzieciństwem, brakuje ci tych "dobrych" czasów.
Dobra staje się za krótka, a ty dalej się gubisz w tym całym świecie.
Pytanie tylko po co? Gdzie zgubiłeś swoje szczęście?
21:31
6891 5db1 500

danthemedicman:

goals right here

saintsand
21:31
0525 318b 500
małgorzata halber
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart

February 06 2015

22:18
saintsand
22:16

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viapetkaa petkaa
saintsand
21:36
6535 8a34 500
Reposted fromelloko elloko viazoou zoou
saintsand
21:36
5728 bbdb
Reposted fromcalifornia-love california-love viapapilio- papilio-
saintsand
21:18
8842 35ec 500
Reposted fromfoods foods viagofuckyourself gofuckyourself
21:09
6467 754d 500

diszipliniert:

amporas:

i don’t normally write on the walls, but i was getting pretty pissed.
like, who the fuck says i can’t be smart and have sex at the same time?
i could literally get eaten out and recite the quadratic formula if i damn well please.

!!!

Reposted frombwana bwana viasatyra satyra
21:06
8986 e516 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
21:05
7401 5252 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
21:05
0744 7715 500
Reposted fromheythisisbutt heythisisbutt viaRudeGirl RudeGirl
21:00
4679 db27 500

Death and Life by Gustav Klimt

Reposted fromerial erial viakoloryzacja koloryzacja
saintsand
20:57
saintsand
20:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl